Wie zijn we?

Stichting ’t Zumpke is op 29 december 1988 opgericht.

Het bestuur van stichting ’t Zumpke bestaat uit afgevaardigden van de vaste huurders die van het gebouw gebruik maken. Momenteel zijn er vijf organisaties vertegen­woor­digd in het bestuur.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Voorzitter:                   J.H. Oosterveen
  • Secretaresse:               E.S. Leppink-Terlouw namens de Volksdansgroep
  • Penningmeester:        G. Eertink namens de Fotoclub Tiedverdrief
  • Alg. adjunct/2e vz:     H. Welink namens Tiedverdrief in Vrieje Tied
  • Leden:                          G. Spijker namens de EHBO
  •                                        E. Hospers namens de Volksdansgroep
  •                                        E. Smit namens de buurtvereninging Reggestraat-Zuid

 

De gastvrouwen die voor het beheer van het gebouw zorgen zijn:

  • Hetty Rietberg (coördinator)
  • Anneke ten Berge
  • Laura Wolters